‘Şcoala unu …’ – Şcoala Gimnazială ‘CĂPITAN AVIATOR MIRCEA T. BĂDULESCU’ BUZĂU

0
2157

Privind în oglinda timpului, derulând amintiri, gânduri și fapte, ajungem în 1867, o dată de referinţă în istoria școlii noastre, dar și a întregii comunităţi locale buzoiene. Este momentul când s-a scris prima pagină din Cartea de Onoare a acestei unităţi de învăţământ care, din momentul înfiinţării sale și până în prezent, a cunoscut un drum sinuos, dar sigur, în ceea ce privește decizia de a sluji actul educaţional. “Fost-au vremuri mai limpezi ori mai tulburi, trecut-au vitregii peste școală, dar notorietatea ei a rămas atemporală.” (Ovidiu Ionescu,”Şcoala unu …“)

Şi-a creat un nume prestigios și e pe cale să-și făurească o nobilă tradiţe: să obţină cu regularitate rezultate remarcabile care să o situeze pe cele mai înalte culmi ale performanţei și în rândul “școlilor bune prin care se înalţă neamul”, cum frumos spunea Nicolae Iorga. În semn de apreciere pentru rezultatele de excepţie obţinute în procesul de formare intelectuală și umană a tinerelor generaţii, pentru promovarea calităţii învăţământului românesc, în cadrul unui eveniment organizat în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, președintele României, Klaus Iohannis, a conferit școlii noastre Ordinul Meritul pentru Învăţământ în grad de Ofiţer.

Succesul nostru este rodul unei munci susţinute de un corp profesoral de excepţie care ştie să-i înţeleagă pe copii şi să le dăruiască cu generozitate din ştiinţa sa, astfel încât fiecare să-şi poată făuri propriile aripi. Toţi aceşti oameni sunt, în fond, Școala Bădulescu. Dascăli devotaţi, adepți ai unui  stil democratic, cu o permanentă grijă de perfecţionare, aceştia dăruiesc elevilor noştri iubirea faţă de scris, tăria numită cunoaştere şi construiesc în permanenţă o atmosferă competitivă ce vizează familiarizarea cu provocările viitorului. Sunt oameni de valoare ce contribuie la prestigiul instituţiei, transmiţând generaţiilor care se succed că este important să-ţi faci din visuri aripi pentru a reuşi să zbori.

Şcoala noastră are ușile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie; este un loc unde elevii se regăsesc pe ei înşişi şi leagă prietenii, un univers unde se cizelează suflete şi se formează destine, o „fabrică” a umanităţii cu porţile mereu deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, indiferent de etnie şi religie. Întreaga activitate e bazată pe principiile educaţiei europene, răspunzând astfel cerinţelor multiculturalităţii și incluziunii.

Decembrie 2002 rămâne un alt an de referință în istoria școlii. Este momentul în care, așa cum spunea Ovidiu Ionescu – personalitate aparte în spaţiul socio-cultural și școlar buzoian, în eseul său monografic intitulat ”școala unu …“, Dumnezeu a ales din marii anonimi ai vremurilor care au fost pe deplin luminaţi de știinţa cărţilor, onorând cu trecerea lor prin lume o școală, un simbol, un fost elev. Așa se face că unitatea nostră de învăţământ are astăzi numele acestui fost elev, Mircea T. Bădulescu, ilustru aviator militar, fost pilot de război, comandant de escadrilă, erou al celei de-al II-lea război mondial, care a văzut lumina zilei la Buzău și tot aici, în această școală, s-a instruit și s-a educat.

Şi astăzi, după 152 de ani de existenţă și 17 ani de la atribuirea numelui Căpitan aviator Mircea. T. Bădulescu, Şcoala unu își urmează neabătută drumul. Cu prilejul aniversării a 150 de tradiţie și valoroasă contribuţie la sporirea calităţii învăţământului preuniversitar românesc prin competenţa, generozitatea și devotamentul tuturor celor care au educat și format generaţiile de elevi care au absolvit această școală, instituţia noastră a primit din partea Ministerului Educaţiei Naţionale, prin reprezentantul acesteia, doamna Ministru Secretar de Stat Ariana Bucur, Placheta şi Diploma aniversară Spiru Haret. Aceste distincţii ne onorează şi ne obligă, în acelaşi timp. Ne angajăm ca excelenţa să fie la ea acasă și pentru promoţiile viitoare, devenind un reper deopotrivă educaţional și profesional.

Credem în destinul nostru de zburători, căci ”cine crede în zbor este stăpân peste zare” (Lucian Blaga). Zborul strivește instinctul de conservare, deschide noi orizonturi. Având ca sprijin familia și ceilalţi factori implicaţi în procesul instructiv-educativ, alături de dascălii devotaţi, construim și menţinem performanţa pentru a se ști că EXISTĂM și că PUTEM MAI MULT!

Director,

Prof. Gheorghe Monica

SURSA FOTO: www.scoala1buzau.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here